Повече информация

Виртуалният HelpDesk e цялостно онлайн решение, разработено от Глобал Консултинг, за комуникация с клиенти, партньори и служители. Системата предлага управлението на запитвания от клиенти при поддръжка на внедрени системи, информационни съобщения, доставяне на софтуерни пакети, управление на „бъг“- овете при разработка на софтуерни проекти, предоставяне на консултации на клиенти, управление на задачи на екипа . С помощта на Виртуален HelpDesk комуникацията се осъществява онлайн и не са необходими специални сървъри, разработка на допълнителни приложения или интеграция. Регистрацията на потребител в системата се извършва след постъпила заявка на е-mail helpdesk@gcclouds.com и предоставяне на информация от клиенти, използващи системите на Глобал Консултинг.